Lös alla dina rekryteringsbehov

Enkelt · Prisvärt · Tryggt

Håll det enkelt

Happyr kan framtidens arbetsmarknad. Vi gör search, urval och beslut enkelt. Medan vi gör jobbet, kan du istället fokusera på andra viktiga uppgifter i din verksamhet.

Betala efter dina behov

Vi tar bara betalt för det du behöver. Alla rekryteringar har olika förutsättningar. Vi skräddarsyr varje rekrytering, för bästa kostnadseffektivitet.

Skapa ett lag som håller

Genom tester och vår unika lösning för att matcha rätt person till rätt förtag, hjälper vi er att skapa lojalitet, bygga starka och engagerad team, som håller över lång tid.

Vi förstår att det kan kännas tufft…

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad kan det vara en utmaning för alla företag att hitta och behålla talangerna - särskilt med kort varsel.

På Happyr har vi gjort det till vårt uppdrag att förenkla rekrytering och erbjuda effektiva, prisvärda och pålitliga lösningar - precis när du behöver dem och på det sätt du behöver dem.

Vi har gjort rekryteringar enkla, prisvärda & trygga

Happyr grundades med målet att fler ska trivas på jobbet.

Genom att använda teknik, kultur- och personlighetstester, i kombination med vår unika AI-baserade matchning har vi skapat en enkel, prisvärd och trygg rekryteringsprocess.

Resultatet är ökad trivsel och längre anställningar hos dig som arbetsgivare.

Så här jobbar vi på Happyr

Vi söker

Vi börjar med att söka efter rätt kandidater för din organisation.

 • Vi använder oss av en rad olika metoder för att hitta de bästa talangerna, bland annat jobbannonser på nätet, sociala medier och våra personliga rekommendationer.

Vi matchar

När vi har hittat möjliga kandidater matchar vi dem noggrant med dina krav.

 • Vi tar hänsyn till en rad olika faktorer, bland annat erfarenhet, kompetens, personlighet och kulturell passform.

Vi levererar

Slutligen levererar vi den rätta matchningen för din organisation.

 • Vårt team samordnar intervjuer, förhandlar om löner och ser till att det blir en smidig introduktionsprocess. Vi är med dig hela vägen till slutet.

Betala bara för vad du behöver

Varje rekrytering i sig är lika unik som ert företags kultur och förutsättningar! Därför arbetar vi tillsammans för att utforma precis den service ert företag behöver.

 • Behov av att rekrytera kommer ofta oplanerat och plötsligt, ibland känner vi till behovet långt i förväg och kan planera. Oavsett det ena eller andra är det viktigt att ha en plan, eller som vi kallar det en förberedande rekryteringsstrategi.

  Därför bjuder vi dig på en timmes förberedande strategimöte. Vi gör dig helt enkelt startklar för era rekryteringsbehov. Resultatet blir en bra grund för att starta såväl generella rekryteringar som era mest tydliga och frekventa behov. Tillsammans tittar vi på rollbeskrivningar, företagets kultur, underlag för rekryteringsannonser och profiler för ev tester. När vi är klara får du ditt eget “startklar” underlag. När behov av att rekrytera är vi igång direkt. När du rekryterar din första medarbetare bjuder vi dessutom på vårt rekryteringssystem Fair Recruiting.

  • Behovsanalys och kravspecifikation

  • Analys organisationskultur

  • Annonseringsstrategi

  • Annons copy

  • Annonsering externa kanaler

  • Sociala media

  • Relevanta databaser

  • Aktivt uppsökande search (passiva kandidater)

  • Nätverk

  • Kontakt med kandidater

  • Hantera och administrera kandidater i rekryteringsverktyg

  • Arbetspsykologiska Test, (Personlighet, problemlösning & Organisationskultur)

  • Strukturerade intervjuer

  • Kandidatpresentationer

  • Referenstagning

  • Bakgrundskontroll

Eller välj ett av våra färdig våra paket här!

Du är i gott sällskap

Så här kommer du igång

Behöver du hjälp med att hitta rätt kandidater? Här är hur vi kan hjälpa dig att komma igång med bara tre enkla steg.


Vi definierar

Behovet av att rekrytera kommer ofta oplanerat och plötsligt. Oavsett är det viktigt att ha en plan – en förberedande rekryteringsstrategi.

Vi paketerar

När vi tillsammans definierat ert behov av stöd i rekryteringsprocessen paketerar vi ett anpassat förslag designat just för era behov.

Vi genomför

Vi är snabbt igång och genomför rekryteringen precis på det sätt och till det pris vi kommit överens om. Enkelt, prisvärt och tryggt.

Har du några frågor? Läs mer här!

 • Vi arbetar med företag i alla storlekar och branscher, från små startups till stora företag.

 • Vi erbjuder ett brett och flexibelt utbud av rekryteringstjänster.

  Några exempel:

  • Stöd med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

  • Arbetspsykologiska test /personbedömningar

  • Digitalt rekryteringsverktyg

 • Psykometriska / arbetspsykologiska tester mäter exempelvis en kandidats kognitiva förmågor, personlighetsdrag , drivkrafter och andra egenskaper.

  Tester kan till exempel användas för att utvärdera och indikera kandidaters personliga potential och lämplighet för en särskild roll. Detta kan öka precisionen i urvalet och minska risken för felrekryteringar.

 • Våra test är fullt integrerade med rekryteringsverktyget Teamtailor.

  Du kan smidigt och enkelt administrera och utvärdera testresultaten direkt i ditt Teamtailorkonto när integrationen är aktiverad. Detta sparar tid och säkerställer en smidig och sömlös rekryteringsprocess både för dig som rekryterar och dina kandidater.

 • Längden på rekryteringsprocessen kan variera mycket beroende på en mängd olika faktorer, så som storleken på kandidatpoolen och komplexiteten i rollen som ska rekryteras.

  Vi arbetar effektivt för att säkerställa att processen är så snabb som möjligt men att vi samtidigt behåller kvaliteten.

 • Ja du kan köpa endast tester som du kan använda i dina rekryteringsprocesser.

  Vi har dessutom en smidig integration till Teamtailor. Du kan också skicka dem via vårt verktyg Fair Recruiting

  • Att inte definiera och analysera rollen tydligt nog.

  • Att skynda på rekryteringen för mycket.

  • Otydlig beskrivning av jobbet.

  • Inte genomföra tillräcklig bakgrundskontroll av kandidaterna så som referenstagning.

  • Att inte använda objektiva bedömningsmetoder.

  • Fokusera för mycket på kvalifikationer, och inte potential.

  • Ingen långsiktig strategi kring kompetensförsörjning.

  • Inte satsa på att stärka sitt varumärke som arbetsgivare

Så här var det förr

 • Mestadels tryckta annonser, rekommendationer och andra traditionella metoder. Detta innebar en begränsad räckvidd och tillgång till en mindre mängd potentiella kandidater.

 • Manuella och tidskrävande processer. Genomgång av CV:n och ansökningarna för hand, manuell kommunikation och administrering i alla delar.

 • Brist på viktiga insikter kring kandidaternas, förmågor, egenskaper, motivation etc. Det gjorde det svårare att hitta rätt kandidat och därmed högre risk i anställningsbesluten där magkänslan fick stort utrymme.

Så här är det nu

 • Med online-jobbannonser, sociala medier och andra digitala verktyg har tillgången till en bredare pool av kandidater gjorts möjlig.

 • Teknologi har effektiviserat och förenklat rekryteringsprocessen. Automatiserade funktioner och olika digitala verktyg såsom AI-drivna kandidatmatchningar har minskat det manuella arbetet.

 • Moderna metoder ger djupare insikter om kandidater. Psykometriska tester och andra verktyg ger en omfattande förståelse av kandidaternas styrkor, svagheter och lämplighet för olika roller och organisationer.

 • Att minska det manuella arbetet gör det möjligt att erbjuda rekryteringstjänster till bättre priser.

  Vi har också god kännedom om dagens arbetsmarknad

Boka ditt strategimöte med oss redan idag!

Behovet av att rekrytera kommer ofta oplanerat och plötsligt. Oavsett är det viktigt att ha en plan – en förberedande rekryteringsstrategi.

Därför bjuder vi dig på en timmes förberedande strategimöte, där vi gör dig startklar för era rekryteringsbehov.

Resultatet blir en bra grund för att starta såväl generella rekryteringar som era mest tydliga och frekventa behov.

Tillsammans tittar vi övergripande på rollbeskrivningar, företagets kultur, underlag för rekryteringsannonser och profiler för ev tester.

När vi är klara får du din rekryteringsstrategi. När du rekryterar din första medarbetare med vår hjälp bjuder vi dessutom på vårt rekryteringssystem Fair Recruiting för din nästa rekrytering.