Jämför alla våra tjänster nedanför!

Betala bara för vad du behöver

Varje rekrytering i sig är lika unik som ert företags kultur och förutsättningar! Därför arbetar vi tillsammans för att utforma precis den service ert företag behöver.

 • Behov av att rekrytera kommer ofta oplanerat och plötsligt, ibland känner vi till behovet långt i förväg och kan planera. Oavsett det ena eller andra är det viktigt att ha en plan, eller som vi kallar det en förberedande rekryteringsstrategi.

  Därför bjuder vi dig på en timmes förberedande strategimöte. Vi gör dig helt enkelt startklar för era rekryteringsbehov. Resultatet blir en bra grund för att starta såväl generella rekryteringar som era mest tydliga och frekventa behov. Tillsammans tittar vi på rollbeskrivningar, företagets kultur, underlag för rekryteringsannonser och profiler för ev tester. När vi är klara får du ditt eget “startklar” underlag. När behov av att rekrytera är vi igång direkt. När du rekryterar din första medarbetare bjuder vi dessutom på vårt rekryteringssystem Fair Recruiting.

  • Behovsanalys och kravspecifikation

  • Analys organisationskultur

  • Annonseringsstrategi

  • Annons copy

  • Annonsering externa kanaler

  • Sociala media

  • Relevanta databaser

  • Aktivt uppsökande search (passiva kandidater)

  • Nätverk

  • Kontakt med kandidater

  • Hantera och administrera kandidater i rekryteringsverktyg

  • Arbetspsykologiska Test, (Personlighet, problemlösning & Organisationskultur)

  • Strukturerade intervjuer

  • Kandidatpresentationer

  • Referenstagning

  • Bakgrundskontroll

Eller välj ett av våra färdiga paket

Hitta rätt kandidat

Vi annonserar i externa kanaler, analyserar, testar, rangordnar och presenterar kandidater som du sedan intervjuar.

Annonsbaserad enkel rekrytering som inte kräver aktiv search

29 900 kr


Hitta rätt
kandidat +

Vi annonserar i externa kanaler, analyserar, testar, genomför aktiv search, rangordnar och presenterar kandidater 

Passar för roller som kräver det lilla extra för att hitta rätt


39 900 kr

Komplett rekrytering

Vi genomför en klassisk Search-rekrytering utifrån behovsanalys, och presenterar 2–3 slutkandidater. Självklart har du möjlighet att följa och påverka hela rekryteringen

Passar för dig som önskar hjälp med hela processen


Offert från

69 900 kr

Övriga tjänster

Testning & matchning

Rekryteringsverktyg