Boka ditt strategimöte med oss redan idag!

Behovet av att rekrytera kommer ofta oplanerat och plötsligt. Oavsett är det viktigt att ha en plan – en förberedande rekryteringsstrategi.

Därför bjuder vi dig på en timmes förberedande strategimöte, där vi gör dig startklar för era rekryteringsbehov.

Resultatet blir en bra grund för att starta såväl generella rekryteringar som era mest tydliga och frekventa behov.

Tillsammans tittar vi övergripande på rollbeskrivningar, företagets kultur, underlag för rekryteringsannonser och profiler för ev tester.

När vi är klara får du din rekryteringsstrategi. När du rekryterar din första medarbetare med vår hjälp bjuder vi dessutom på vårt rekryteringssystem Fair Recruiting för din nästa rekrytering.