Funktion Bas On Demand Unlimited
Anonymisering
Rangordning med värdegrundstest
Rekryteringsverktyg
Direktannonsering på Happyr 15 dagar 30 dagar 60 dagar
Direktannonsering på Arbetsförmedlingen
Karriärsida Grundläggande Avancerad Avancerad
Jobbevakning 3 befattningar Obegränsat
Jobbtips till individer
Dokumentuppladdning
Intervjubokning
Standardjobbprofiler
Avancerad statistik
Rangordning
Rangordning med Personlighetstest
Rangordning med Problemlösningstest
Intervjuguide
Kandidatkommunikation
Redigerbara annonsmallar
Referenser via enkäter
Enkätverktyg
Synliga testskalor
Enskilda enkäter
Utbildning