Jämför

Funktion Bas Premium Pro
Anonymisering
Rangordning med värdegrundstest Grundläggande Grundläggande Avancerad
Rekryteringsverktyg
Direktannonsering på Happyr
Direktannonsering på Arbetsförmedlingen
Rekryteringsgaranti 3 månader 6 månader 6 månader
Karriärsida Grundläggande Avancerad Avancerad
Jobbevakning 3 befattningar 6 befattningar Obegränsat
Annonsering Happyr Jobboard 15 dagar 30 dagar 60 dagar
Jobbtips till individer
Dokumentuppladdning
Intervjubokning
Standardjobbprofiler
Avancerad statistik
Rangordning
Rangordning med Personlighetstest
Rangordning med Problemlösningstest
Intervjuguide
Kandidatkommunikation
Redigerbara annonsmallar
Referenser via enkäter
Enkätverktyg
Skräddarsydda jobbprofiler
Synliga psykometriska skalor
Enskilda enkäter
Utbildning
Pris Bas Premium Pro
Del av årslön per rekrytering 0 %
1 %
Per användare per månad 0 kr
199 kr
Beställ Beställ Kontakta oss