Bas

På den här sidan kan du läsa mer om funktionerna i våra paket och vad de innebär. Bas är till för dig som vill utgå från ett traditionellt arbetssätt, men som vill ha möjlighet att arbeta mer fördomsfritt och vetenskapligt.

Pris

Del av årslön

0% per rekrytering

Per användare

0 kr per månad

Enstaka funktioner som ingår i våra övriga paket finns även att köpa till för Bas


Det här ingår när du väljer Bas

Värdegrundstest

Första nivån av ett vetenskapligt utvecklat test som matchar arbetsgivarens den arbetssökandes värdegrund. Det tar ca 5 minuter att genomföra testet. Ytterligare nivåer finns och kan kompletteras. Med hjälp av värdegrundstestet har du möjlighet att utvärdera om de sökande passar in hos er och har förutsättningar för att trivas.

Rekryteringsverktyg

Ett komplett rekryteringverktyg för att på ett användarvänligt sätt administera och genomföra en rekrytering. Allt ifrån att lägga upp annonser, direktpublicera i olika digitala kanaler och social media, hantera urval och kommunicera med kandidater.

Direktannonsering

Genom Happyrs rekryteringsverktyg kan du publicera annonser kostnadsfritt på Arbetsförmedlingen, er egen hemsida och karriärsida samt i dina egna flöden av sociala medier. Du kan även enkelt köpa till ytterligare exponering av din annons och publicera i kanaler som Facebook, LinkedIn, Blocket Jobb, Metro, Monster, CareerBuilder m.fl.

Rekryteringsgaranti

I varje paket ingår en rekryteringsgaranti som har olika längd beroende på paket. Garantin faller ut om ni enligt villkoren säger upp en anställd som ni har rekryterat via Happyr. Som ersättning får ni göra en ny motsvarande rekrytering utan att debiteras för detta.


Övriga funktioner

Karriärsida

En webbsida om karriär hos er som arbetsgivare som du kan länka från er hemsida med olika färdiga rubriker och ytor där ni kan lägga upp information om hur det är att arbeta hos er, vilka befattningar som finns, vilka karriärvägar som är möjliga, lediga tjänster, jobbevakning och utbildningar mm.

Jobbevakning

Ett sätt att säkerställa att ni får sökande när ni publicerar annonser. Den sökande kan i förväg kan göra en del av ansökan till olika befattningar. Den sökande informeras sedan via e-mail när en tjänst blir sökbar och kan snabbt genomföra sin ansökan.

Annonsmallar

För att spara tid finns färdiga annonsmallar med förslag på texter för upp till sjuttio olika befattningar. Annonserna kan ändras som du vill ha dem där du kan lägga till egna bilder, logotyp och texter.

Annonsering Happyr Jobboard

Varje annons som du publicerar får utan kostnad, beroende på vilket paket du väljer synas på Happyrs jobboard. I paketet bas ingår publicering kostnadsfritt i 15 dagar per annons.

Jobbtips till individer

För att säkerställa att ni får fler sökande så matchas alla individer som tidigare sökt arbete via Happyr mot er nya annons. Matchningen bygger på individernas eget intresse och sker med utifrån variabler såsom värdegrund, personlighet, intresse, potential mm.

Dokumentuppladdning

Det finns olika sätt att låta de sökande ge information om sin utbildning och sina erfarenheter. Du kan välja om du vill låta de sökande ladda upp dokument eller om de ska skriva in informationen i ett webbformulär.

Kandidatkommunikation

I tjänsten finns dels automatiserade svar till de sökande och dels möjlighet för dig att löpande genom hela rekryteringsprocessen att kommunicera via mail kopplat till olika händelser. Avslutningsvis kan du på olika sätt tacka nej till de som inte fick jobbet.

Platsbeskrivning

Med hjälp av Google finns olika funktioner som används för att beskriva var kandidaterna och jobben finns, kartor som beskriver arbetsplatsen och för att matcha på geografiska parametrar.

Intervjuguide

En färdigdesignad guide med intervjufrågor som hjälper dig att professionellt genomföra en intervju. Särskilda frågor skapas beroende på de resultat som den sökande får i sina tester.

Intervjubokning

Ett bra sätt att spara tid och få ordning och reda på intervjuerna är att använda funktionen "Intervjubokning". Med den kan du kontakta de som du vill träffa, följa var i processen de är i att boka mötet och sedan automatiskt få in bokningarna i din och dina kollegors kalendrar.

Storlek arbetsgivare

Happyr är utvecklat för att passa alla storlekar på arbetsgivare. Från en (1) arbetsplats till hundratals. Det finns också funktioner för att skapa lösningar för kedjor av alla slag oavsett bransch eller storlek. Happyr har en struktur där nivåer av rättigheter kan delas ut till olika användare.

Om du väljer Premium så ingår samtliga Övriga funktioner i Bas, men även:

  • Anonymisering
  • Referenser via enkäter
  • Tre extra annonsmallar
  • 30 dagar annonsering på Happyr Job Board

Matchning

Matchningspoäng

Genom en tydlig poängsättning får ni på ett enkelt sätt en god bild av vilken potential en sökande har för att trivas hos er. Matchningspoängen visas för varje test, dvs värdegrundstest, personlighetstestet och g-faktortest samt vägda resultat av samtliga test.

Standardjobbprofiler

Jobbprofilen ligger till grund för den matchning som görs i personlighetstestet mellan sökande och arbetsgivare. Vi har tillsammans med en stor mängd arbetsgivare tagit fram jobbprofiler som du kan välja bland. När du som arbetsgivare först gjort testet som speglar er värdegrund och sedan kombinerar det med en standardiserad jobbprofil så kommer precisionen i urvalet vara mycket hög utifrån vad ni behöver.

Extra tester

Om det skulle uppkomma behov av att göra enstaka personlighetstester eller problemlösningstester kan dessa köpas till via webbshopen. Resultaten av testerna behandlas på samma sätt som de som görs i samband ned en komplett process. Kan vara aktuellt vid "second opinions"-internrekrytering eller "vid sidan om"-kontakter.

Om du väljer Premium så ingår samtliga funktioner inom Matchning som i Bas, men även:

  • Personlighetstest
  • Problemlösningstest

Validering

Mediaanalys

Genom funktionen "Mediaanalys" kan du följa via vilka av dina marknadsföringskanaler som ansökningarna kommit in. Du kan också se kvalitén på kandidaterna från respektive kanal. Genom analysen kan du över tid se vilka kanaler som fungerar bäst och ger bäst kandidater per investering.

Statistik kandidater

Med statistikfunktionen kan du göra djupa analyser av kandidaterna avseende exempelvis ålder, utbildning, kön, geografi, m.m.

Enkät kandidatupplevelse

För att kontinuerligt göra rekyteringsprocessen och on-boardningprocessen bättre kan en enkät skickas ut till den nyanställde efter det att anställningen påbörjats. Enkäten är också en viktig signal till de anställde att arbetsgivaren önskar förbättra sig.

Enkätverktyg

Genom funktionen "Enkätverktyg" kan du använda de enkätmallar som finns färdiga, justera dem alternativt skapa egna mallar. Exempel på mallar är kandidatupplevelse och nöjdmedarebetarundersökning, Resultaten redovisas i grafer som kan sorteras på olika nivåer hos dig som arbetsgivare.

Enskilda enkäter

Om du endast har behov av att använda enstaka enkätmallar eller vill skapa en egen enkät kan du köpa dessa via webshopen.

Utbildning

Beroende på vilket tjänstepaket som du väljer finns olika utbildningsformer. Det finns via video, hemsidan och mobilapp.