Matchas med jobb utifrån vem du är och vad du vill

Hos Happyr blir jobbsökandet mer träffsäkert och rättvist. Dina kunskaper och personliga egenskaper matchas med rollen du söker och arbetsplatsens kultur. Så du kan se om jobbet är för dig och få samma chans som alla andra.

Så funkar det

1

Berätta vem du är

Vårt fokus är att hitta och matcha dig till ett jobb där du kan trivas. För att kunna göra det behöver vi via ett test få information från dig som handlar om dina mjuka värden och tankar om personlighet, attityd, motivation och kultur. På samma sätt ber vi arbetsgivare lämna information som du sedan matchas mot.

Se din matchning

Information används löpande så att du innan du söker nästa jobb får reda på vilken matchning du har mot jobbet. Arbetsgivaren kommer att se samma matchning när du skickat in din ansökan.

2
3

Ha full kontroll

Efter att din ansökan är inskickad kan du när som helst ändra eller ta bort din information. Du kan också se om rekryteraren har behandlat din ansökan.

Jobbevakning

Genom att fylla i din jobbprofil kan Happyr regelbundet skicka dig jobbtips på jobb där du har en god matchning.

4

Vetenskapen bakom

Psykometriska tester

För att med hög precision kunna matcha individer med arbetsgivare använder Happyr bland annat moderna psykometriska tester. Med testerna kan vi dels mäta individens motivation, attityd, personlighet och kultur och dels arbetsgivarens värdegrund och organisationskultur. Med dessa mätpunkter kan vi skapa profiler för individen och organisationen. Med våra algoritmer matchas de båda profilerna och anställningsbara kandidater rekommenderas.

Validerade kravprofiler

För att ständigt förbättra våra matchningsmetoder så validerar vi kontinuerligt alla våra kravprofiler. Valideringen sker med hjälp av den data som vi samlar in genom användandet av Happyr. Detta innebär att alla som rekryterar med Happyr hjälps tillsammans åt att göra precisionen i matchningen högre. Ju mer Happyr används, desto bättre blir det.

Kan man lita på tester?

Psykometri är svårt och många försöker skapa bra tester där tyvärr få lyckas. Det finns organisationer som granskar och bedömer tester. I Sverige har tidigare STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi, haft den rollen, men nu är Det Norske Veritas (DNV-GL) som granskar tester i Sverige. För att ett test ska bli certifierat krävs det bland annat en hög validitet och reliabilitet. Happyr använder sig alltid av tester som man kan lita på.

Ordlista

  • Psykometri: en metod att mäta/utvärdera tester som säger sig mäta psyket/personligheten.

  • Validitet: kan generellt sägas vara att man verkligen mäter det man vill mäta. Vid arbetspsykometrisk testning är det avgörande att ett testresultat har en hög korrelation med verkligheten. Inom psykometrisk testning beräknas resultat mellan 0 till 1 och där ett värde på över 0.5 anses som högt.

  • Reliabilitet: uttrycker noggrannheten i mätningen. Till exempel skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet. Eftersom personlighet är relativt stabilt hos vuxna så bör ett bra personlighetstest ge nära identiska resultat idag över en längre tid.