Stockholms Fotbollförbund

Stockholms Fotbollförbunds geogra­fiska verksamhetsområde omfattar samtliga kom­muner inom Stock­holms län med undantag av Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kom­muner. Inom Upplands-Bro kommun ingår tätorterna Kungsängen och Bro, i Vallentuna kommun ingår föreningarna förutom Brottby SK, Frösunda SK, GoIF Kåre och Markim Orkesta IS i vårt verksamhetsområde.

Målen för elit- och breddfotbollen är: · att alla som vill spela fotboll skall få delta i av StFF eller SvFF administrerade serier och cuper · att varje match skall genomföras med utbildade och kompetenta funktionärer · att varje match och träning skall genomföras på fullgoda anläggningar

Läs mer på vår hemsida http://www.stff.se

Aktiva rekryteringar

No active recruitments.