Peugeothuset

Vi är en auktoriserad Peugeot-anläggning med 15 medarbetare och vår verksamhet består av försäljning, service och reparationer samt reservdelar. Vårt distrikt sträcker sig från Eskilstuna till Strängnäs. Peugeothuset är ett starkt etablerat och växande varumärke i Eskilstuna. Och vi driver liknande anläggningar i Norrköping och Örebro.

Vi tror på ett personligt bemötande av kunden. Inget skall vara konstigt, jobbigt eller svårt med att möta oss. Lättillgänglighet skall vara ett ledord. Detta genom bra öppettider, god telefonpolicy, bra bemanning och en ren och fräsch miljö som är välskyltad och tilltalande.

Att jobba hos oss

Vi som jobbar på Peugeothuset ska känna stolthet i det vi gör. Det är av vikt att alla, såväl anställda som chefer, känner glädje och trygghet i det vi gör. Glädje skall vi känna genom att känna oss behövda, välkomna och sedda på arbetsplatsen. Trygghet får vi genom att ha insikt i företaget och hela dess verksamhet. Prestigelöshet innebär att alla har samma värde. Alla får utrycka sina tankar och idéer fritt. Vi pratar med varandra om problem, lösningar och framtida planer.