Företagarprogram vår 2019, Innanförskapsakademin

Östersundshem Östersund

Se hur du matchar 
med detta jobbet

För att ansöka gör du ett test. Då kan vi matcha dina kunskaper och personliga egenskaper med rollen och arbetsplatsens kultur.

Påbörja din ansökan
Praktik - Deltid - Fler än 5 platser
Rekrytering sker löpande
Dela med en vän:

Innanförskapsakademins företagarprogram vänder sig till dig som vill starta företag. Du kanske redan har en affärsidé men behöver stöd i uppstartsprocessen och ett utökat nätverk. Eller så är du kanske osäker på affärsidé och ser företagarprogrammet som en tid att komma fram till detta. 

Målet med företagarprogrammet är att du ska starta någon typ av företag, antingen eget eller ihop med andra, och genom detta få en hållbar försörjning. Genom företagarprogrammet får du kontakter, kunskap och nätverk som hjälper dig i din framtida karriär som företagare.

Övrigt

  • Rekrytering sker löpande

Om arbetsgivaren

Innanförskapsakademin drivs av Östersundshem och vänder sig till arbetslösa ungdomar 18-24 år och nyanlända. Målet är att öka inkluderingen på arbetsmarknaden genom olika verksamheter och insatser i nära samarbete med lokala företag. 

Praktikprogrammet, som består av praktik och workshops i tre månader, ger erfarenhet, kunskap, nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden. Efter avslutad praktik är förhoppningen att deltagaren, tillsammans med Östersundshem och Arbetsförmedlingen, hittar fortsatta arbetsmöjligheter, antingen på praktikplatsen eller på annat företag.

Företagarprogrammet har som mål att deltagaren ska starta någon typ av företag, antingen eget eller ihop med andra, och genom detta få en hållbar försörjning. Genom företagarprogrammet får deltagaren kontakter, kunskap och nätverk som hjälper en i sin framtida karriär som företagare.