Praktik vår 2019, Innanförskapsakademin

Östersundshem Östersund

Se hur du matchar 
med detta jobbet

För att ansöka gör du ett test. Då kan vi matcha dina kunskaper och personliga egenskaper med rollen och arbetsplatsens kultur.

Påbörja din ansökan
Praktik - Deltid - Fler än 5 platser
Rekrytering sker löpande
Dela med en vän:

Innanförskapsakademins praktikprogram på tre månader har praktikplatser inom bygg, fastighet, administration, ekonomi och kundtjänst. Målet med praktiken är att du ska få jobb och/eller kontakter, referenser och erfarenheter som gör det lättare att få jobb framöver. De flesta av våra tidigare praktikanter har fått jobb när praktiken är slut!

Praktik inom bygg och fastighet - exempel på arbetsuppgifter:

 • Snickeri, måleri, plattsättning, el, ventilation med mera inom bygg.
 • Service och montering av diverse elektrisk utrustning, till exempel garageportar.
 • Installation av tekniska maskiner, till exempel tvättmaskiner.
 • Fastighetsskötsel och underhåll av till exempel trapphus.

Exempel på företag som tar emot praktikant inom bygg och fastighet:

 • Skanska, Rikshem, Målsta måleri, Fastighetssnabben, Nordins el, PEAB och Pilgrimstahus.

Praktik inom administration och ekonomi - exempel på arbetsuppgifter:

 • Registrering av dokument och fakturor på dator.
 • Sortera och strukturera papper och pärmar.
 • Hantering av post.
 • Fakturahantering. 
 • Diverse arbetsuppgifter i olika dataprogram och ekonomisystem.

Exempel på företag som tar emot praktikant inom administration och ekonomi:

 • DIÖS, Rikshem och Östersundshem.

Praktik inom kundservice - exempel på arbetsuppgifter:

 • Plocka upp varor i butik.
 • Hålla rent och snyggt i butik eller café.
 • Möta och hjälpa kunder.
 • Kassahantering och biljettbokning.
 • Varierande arbetstempo - ibland är det stressigt och mycket att göra och ibland är det lugnt.

Exempel på företag som tar emot praktikant inom kundservice:

 • Östersunds Fotbollsklubb, Storsjöbadet och Östersundshem.

Övrigt

 • Rekrytering sker löpande
 • praktik

Om arbetsgivaren

Innanförskapsakademin drivs av Östersundshem och vänder sig till arbetslösa ungdomar 18-24 år och nyanlända. Målet är att öka inkluderingen på arbetsmarknaden genom olika verksamheter och insatser i nära samarbete med lokala företag. 

Praktikprogrammet, som består av praktik och workshops i tre månader, ger erfarenhet, kunskap, nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden. Efter avslutad praktik är förhoppningen att deltagaren, tillsammans med Östersundshem och Arbetsförmedlingen, hittar fortsatta arbetsmöjligheter, antingen på praktikplatsen eller på annat företag.

Företagarprogrammet har som mål att deltagaren ska starta någon typ av företag, antingen eget eller ihop med andra, och genom detta få en hållbar försörjning. Genom företagarprogrammet får deltagaren kontakter, kunskap och nätverk som hjälper en i sin framtida karriär som företagare.