Östersundshem

Innanförskapsakademin (IA) drivs av Östersundshem och vänder sig till arbetslösa ungdomar 18-24 år och nyanlända. Målet är att öka inkluderingen på arbetsmarknaden genom olika verksamheter och insatser i nära samarbete med lokala företag. IA driver flera program som t ex praktikprogram och företagarprogram.

Nu startar vi ett service- och turismprogram, TillVerket, som består av praktik och workshops i fem månader. Det ger erfarenhet, kunskap, nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden. Efter avslutad praktik finns utrymme för fortsättning med ett mer individuellt upplägg  med förhoppningen att deltagaren, tillsammans med Östersundshem och Arbetsförmedlingen, hittar fortsatta arbetsmöjligheter, antingen på praktikplatsen eller på annat företag. Genom TillVerket kan deltagaren även få stöd, kontakter, kunskap och nätverk som hjälper en i sin framtida karriär som företagare.

TillVerket riktar sig till kvinnor och icke-binära i första hand.

Aktiva rekryteringar

Företagarprogram vår 2019, Innanförskapsakademin