Östersundshem

Innanförskapsakademin, som drivs av Östersundshem, vänder sig till arbetslösa ungdomar 18-24 år och personer inskrivna i etableringsuppdraget och består av praktik och workshops i tre månader. Genom praktik, workshops och föreläsningar ska man få erfarenhet, kunskap, nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden. Efter avslutad praktik är förhoppningen att deltagaren, tillsammans med Östersundshem och Arbetsförmedlingen, hittar fortsatta arbetsmöjligheter, antingen på praktikplatsen eller på annat företag.

Aktiva rekryteringar

No active recruitments.