Östersundshem

Innanförskapsakademin drivs av Östersundshem och vänder sig till arbetslösa ungdomar 18-24 år och nyanlända. Målet är att öka inkluderingen på arbetsmarknaden genom olika verksamheter och insatser i nära samarbete med lokala företag. 

Praktikprogrammet, som består av praktik och workshops i tre månader, ger erfarenhet, kunskap, nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden. Efter avslutad praktik är förhoppningen att deltagaren, tillsammans med Östersundshem och Arbetsförmedlingen, hittar fortsatta arbetsmöjligheter, antingen på praktikplatsen eller på annat företag.

Företagarprogrammet har som mål att deltagaren ska starta någon typ av företag, antingen eget eller ihop med andra, och genom detta få en hållbar försörjning. Genom företagarprogrammet får deltagaren kontakter, kunskap och nätverk som hjälper en i sin framtida karriär som företagare.

Aktiva rekryteringar

Företagarprogram vår 2019, Innanförskapsakademin