Östersundshem

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med närmare 5200 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder vi hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Koncernen omsätter ungefär 313 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda. Vår affärsidé Östersundshems uppdrag är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och hållbara bostäder i Östersunds kommun där alla ska känna sig delaktiga och hemma i livets olika faser. Våra kärnvärden – serviceanda, närhet och nytänkande – ska påverka och avspegla sig i allt vi gör, i stort och smått.

Aktiva rekryteringar

No active recruitments.