Östersundshem

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med närmare 5200 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder vi hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Koncernen omsätter ungefär 313 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda. Vår affärsidé Östersundshems uppdrag är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och hållbara bostäder i Östersunds kommun där alla ska känna sig delaktiga och hemma i livets olika faser. Våra kärnvärden – serviceanda, närhet och nytänkande – ska påverka och avspegla sig i allt vi gör, i stort och smått.

Att jobba hos oss

Vi söker dig som vill bidra till att skapa hemmiljöer för alla som vill leva i Östersund. Hem som i sin natur är enkla och bekymmersfria. Och ger både tid, ork och ekonomi att leva det liv jag vill. Oavsett var i livet jag befinner mig.