Projektledare/projektmedarbetare “Allt vi inte pratar om - Fritid & idrott"

Make Equal , Stockholm

Unknown match

We do not have enough data to match you with this job.

Temporary - Full time - Hiring 2 employees
Continuous recruiting until needs are met
Share ad with a friend:

Hösten 2017 präglades av #metoo-revolution. Precis som i andra delar av samhället är idrotten drabbad. Över 2000 kvinnor gick ihop under #timeout och delade med sig av sina berättelser om övergrepp och trakasserier. Liknande upprop har också släppts från t.ex. musiksektorn (#närmusikentystnar), dansvärlden (#tystdansa) och hästbranschen (#visparkarbakut).

Jämställdhetsarbetet har länge byggt på stärkande projekt och satsningar för tjejer. Det är bra, men för att nå hela vägen till en trygg och jämställd verksamhet där alla känner sig välkomna måste nästa steg vara att jobba med normen, killarna. Inte genom att påföra skuld och skam utan genom att involvera dem i att bli en del av lösningen.

Killar och män mår dåligt. Det är bara att kolla på statistiken för till exempel självmord, missbruk, hemlöshet, misshandel och övergrepp. Och när män mår dåligt drabbar det även andra. Därför behöver vi prata om det. Med det postkodsfinansierade projektet “Allt vi inte pratar om - Fritid & idrott” vill vi skapa samtal mellan killar och män i fritidssektorn och inom idrotten. Vi vill, tillsammans med våra samarbetspartners, nå killar och män på deras fritidsarena för att jobba med jargong och klimat, där alla killar och män kan vara sig själva och därför också låter andra vara sig själva.

Det övergripande målet för projektet är att ge killar och män verktyg för att få upp ögonen för - och vara med i förändringen av - dålig jargong och klimat. Vi vill få igång ett aktivt jämställdhetsarbete som drivs av, och lever hos, de killar och män som finns där. Vi fokuserar på målgruppen 15-25 år och samarbetar med fyra idrottsföreningar alt. förbund och fyra fritidsgårdar/aktivitetshus, samtliga mansdominerade. De metoder och innovativa verktyg som tas fram kommer att testas och utvärderas med målgruppen samt anpassas till deras vardagliga aktiviteter. Inom projektet kommer vi bland annat att hjälpa föreningar med trygghetskartläggning, utveckla och sprida metoder för att säga ifrån, ta fram skräddarsydda samtalsguider, släppa en poddserie med förebilder, samla in och sprida berättelser om hur jargongen kan se ut samt göra tankeväckande kampanjer som når ut nationellt. Projektet är en förlängning av satsningen Allt vi inte pratar om som Make Equal drivit under våren 2018 genom att släppa en bok, podd, e-bok och ljudbok. Läs mer på alltviintepratarom.se.

Om tjänsten/tjänsterna:

Tjänsterna är visstidsanställningar under projekttiden (två år) med möjlighet till förlängning. Vi har totalt 150% tjänst i projektet som ska fördelas på två eller fler personer. Vi ber alla er sökande att fundera kring vilken/vilka tjänstegrader som är intressanta för er (mellan 20-100 %). Utifrån vilka som söker kommer vi att sätta samman ett team som kompletterar varandra utifrån kompetens, kontaktnät, tjänstegrad m.m. Projektet startar 1 september och pågår till 31 augusti 2020. 

Eftersom projektet riktar sig till killar och män ser vi gärna sökanden som identifierar sig själva som män. Vi tror på den positiva effekten av förebilder att kunna identifiera sig med och vikten av att kunna dela med sig av egna erfarenheter som målgruppen kan känna igen sig i. 

Job info

  • Continuous recruiting until needs are met
  • Tjänsterna är visstidsanställningar på två år med möjlighet till förlängning. De kan vara på heltid eller deltid och beroende på detta är det två eller tre personer som anställs.

About the business

Make Equal -vi gör vad vi heter. Vi är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete. Vi är experter på att komma på och genomföra innovativa samhällsförändrande idéer. Utan pekpinnar, med fokus på att fler ska vilja och kunna engagera sig. Målet är ett samhälle där alla slipper diskriminering och kan nå sin fulla potential.