Lineroom

Vi utmanar konventionell teknik och skapar framtidens standard! LINEROOM AB är ett företag skapat av många kompetenser. Fastighetsägaren, förvaltaren, banken, hantverkaren, konsulten, hyresgästen m fl. Alla med olika erfarenheter av stambyten men framför allt med olika åsikter om hur det borde fungera. Vi, tillsammans, har skapat LINEROOM-metoden - framtidens standard! Ett traditionellt stambyte innebär; många olika hantverksgrupper, bullriga miljöer, mycket rivningsarbeten, avfall, evakuering, fuktskador, torktider, missnöjda hyresgäster, missnöjd administrativ personal, missnöjda beställare, långa entreprenadtider. LINEROOM-metoden löser det flesta av dessa problem. Med noggrann projektering, hög kompetens på personal och det faktum att en stor del av jobbet utförs i god tid innan själva entreprenaden innebär att vi kan göra en stam, inklusive badrum, klar på 10 dagar…med 10 års garanti! För att minska beställarens problem under projektet kan vi ta hand om all dokumentation, aviseringar, förhandlingar, besiktningar, informationsmöten, kontrollansvar etc.

Att jobba hos oss

Att arbeta hos Lineroom innebär att du kommer in i ett sammanhang där vi bryr oss om människor. Vi bryr oss om samhället, våra kunder, vårt team och våra kollegor. Vår leverans handlar om att hjälpa fastighetsägare att med minsta störning för deras hyresgäster öka deras värde på fastigheten samtidigt som hyresgästen får en ökad livskvalitet. Vi vill arbeta med dig som delar vår värdegrund och som levererar hög kvalitet och omtanke både i genomförandet av arbetet och i mötet med människor.