Bli trygg -
Minska risken för felrekrytering

Visst vore det skönt att slippa fundera på och ha ont i magen över om den nyrekryterade passar in på arbetsplatsen och i rollen? Ibland blir det perfekt, ibland bara bra, men aldrig fel. Det känns tryggt.

Testa nu

Skapa ett kostnadsfritt konto redan nu.

Att rekrytera rätt person är att ta ansvar

Alla talar om vad kostnaden är för en felrektrytering. Räknat i investerad tid och pengar, uteblivna intäkter och/eller skadat varumärke. Frågan är hur mycket hälsa det kostar för personen som kommer fel och för de övriga som tar emot och avslutar den nya relationen? Att rekrytera rätt handlar inte om bara om pengar. Det handlar om människors välmående. 

Happyr hjälper dig minimera risk och att ta ansvar i hela rekryteringsprocessen 

Skapa konto

Vi bryr oss om dig under hela processen

Före rekrytering
Under rekrytering
Efter rekryteringen är avslutad
Före rekrytering
Under rekrytering
Efter rekryteringen är avslutad

Förberedelse med kravprofil

Med vår digitala kravprofil framtagen av sakkunniga får du en grundplåt genom hela rekryteringsprocessen.
 

Digital och mänsklig kompetens i kombination

Med vår unika matchningsteknologi kan du välja om du vill använda våra AI-baserade matchning från 1000-tals tidigare rekryteringar eller bygga din egen unika matchningsprofil för just din roll. Villl du sedan diskutera resultatet så får du direkt access till våra rekryterare.
 

Rekrytera med kultur

Du kan förutom att matcha på rollen också matcha mot din organisations kultur. Du kan därför utvärdera din organisationskultur och rekrytera kandidater som passar in just i er organisation.

Rekryteringsuppföljning

Du kan i din rekryteringspanel enkelt utvärdera resultatet av dina tester, dina rekryteringar och din rekryteringsprocess. Genom att resultaten avidentifieras och samlas upp genom vårt AI samarbetar du med hundratals andra rekryterare för att skapa tryggare rekryteringar.

Så funkar det

Koppla ihop med ditt ATS

Börja rekrytera

Se data på din dashboard