Funka

Funka är marknadsledande inom tillgänglighet på internet. Vi utvecklar webbplatser och system så att de blir begripliga och användbara för alla användare, oavsett förmåga. Bolaget är idédrivet med rötterna i ideella organisationer och har några av världens främsta experter på området. Funkas konsulter jobbar både med praktiskt stöd och med strategisk rådgivning kring meningsfull IT i människans tjänst.

Funkas affärsidé är att sälja konsulttjänster kring allt som har med tillgänglighet att göra och själva producera tillgänglighet på internet. Genom att utgå från att alla människor har olika förmågor kan vi hjälpa till att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Funka bedriver konsultverksamhet inom allt som har med tillgänglighet och användbarhet att göra, men även förtroendeuppdrag, forskning, innovationsprojekt och standardisering. Vi har också en verksamhetsdel som fokuserar på tillgänglighet i byggd miljö, orientering, akustik och bemötandefrågor.

Aktiva rekryteringar

No active recruitments.