Evidensia Södra Djursjukhuset

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Evidensia är Nordens kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Vi erbjuder fler specialister och mer avancerad utrustning än andra. Vi bedriver också mer utbildning och klinisk forskning än andra. Hos oss får viktiga familjemedlemmar veterinärmedicinsk service i världsklass. Tillsammans erbjuder vi ett unikt samarbete kring varje djur. Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. Bara så kan man skapa morgondagens djursjukvård.

Att jobba hos oss

Vill du arbeta inom Nordens kvalitetsledande kedja för djursjukvård? Vill du skapa största möjliga trygghet för varje djur och djurägare? Då är vi nyfikna på dig.

Inom Evidensia behöver vi alltid duktiga och engagerade medarbetare. Hos oss kan du jobba inom hela Norden och med samtliga sällskapsdjur, på en av våra djurkliniker, djursjukhus, hästkliniker eller hästsjukhus. Vilket djurslag du än vill arbeta med och vilken klinik du än är nyfiken på, kommer du att känna av vår speciella och gemensamma Evidensia-anda.

Vi har respekt för våra kunder och för varandra. Alla medarbetares ansvar, befogenheter och roller är tydliggjorda. Personalen har klara arbetsrutiner och vet vad som förväntas av dem. Våra kunder märker att vi känner stolthet över att få vara en del av teamet Evidensia. Vi har ett gott arbetsklimat som känns i väggarna och sprids till alla som besöker oss.