Samarbetspartner

do be consulting Samarbetspartner

Okänd match

Vi har inte tillräckling med uppgifter om dig för att kunna matcha dig mot detta jobb.

Tillsvidare - Projektjobb - Fler än 5 platser
Rekrytering sker löpande

Formella krav:

 • Du har erfarenhet av att jobba som managementkonsult
 • Du har ett starkt nätverk på ledningsnivå i näringslivet och/eller offentlig sektor.
 • Du har en verktygslåda av metoder, såsom förändringsledning, processdesign, scenariomodellering eller motsvarande.
 • Du har dokumenterade positiva resultat av dina tidigare uppdrag/arbeten
 • Du har minst 5 års yrkeserfarenhet
 • Du är väl insatt i någon(-ra) av följande ämnen: digitalisering, "agil" verksamhetsutveckling, tillitsbaserad styrning, hållbarhet - agenda 2030 (Önskemål)
 • Du är väl insatt i en eller flera av följande branscher/sektorer: kommuner, landsting, retail, utility, finans & försäkring (Önskemål)
Dela med en vän:

Detta jobb går inte längre att söka

Visa lediga jobb från do be consulting

Arbetsuppgifter:

 • Typiska uppdrag kan vara förändringsprogram, interimsroller, analyser, coachning, strategiutveckling, värdegrundsarbete, programledning
 • Du får vara en del av vår koncept- och tjänsteutveckling.
 • Du får vara med och påverka do-be consultings utveckling

Vi söker managementkonsulter som har en egen firma eller är i färd med att starta upp en sådan. Vad vi kan erbjuda är ett sammanhang och en tillhörighet. Ett sammanhang med upparbetade processer, ramavtal, system och strukturer likt vilken medelstor firma i branschen som helst. En tillhörighet med en stark kultur och värdegrund bland våra konsulter - där vi jobbar på ett entreprenöriellt och mer verksamhetsnära sätt mot våra kunder. 

Genom ett samarbetsavtal med oss har du möjlighet att dra nytta av de fördelar de innebär att vara en del i vårt bolag och arbeta med kompetenta och erfarna konsulter - samtidigt som du behåller din frihet och har möjlighet att själv påverka vilka uppdrag du får och vilken beläggning du önskar från tid till annan. Vår samarbetsmodell inspirerar till delaktighet – i utvecklings- och säljarbete, kompetensutveckling och ökad kvalitet i uppdrag.

Du kommer att bli en del av olika teamaktiviteter - i säljarbete, kunskapsutveckling och leveranser. Du rör dig fritt i våra lokaler och aktiviteter och känslan vi vill skapa är att du är en del av vårt företag och vår kultur.

Övrigt

 • Rekrytering sker löpande
 • Vi söker samarbetspartners

Om arbetsgivaren

Den nya generationens managementkonsultbyrå

Det är inte bara ord, vi är det. Det är inte rimligt att jobba med management consulting på traditionellt vis. Våra kunder måste utveckla sina egna förmågor för att möta en värld som förändras i en allt snabbare och oförutsägbar takt. Vi arbetar innovativt och inspirerande, något annat vore tjänstefel i en bransch som handlar om utveckling framåt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje unik kundutmaning. Lösningar som blir kundernas egna och som ger bestående värde.

Vi är din lokala barista, inte den internationella cafékedjan.

Vi är din personliga skräddare, inte den massproducerande klädjätten.

Vi arbetar med våra kunder, inte för.

Vi är utbrytarna som tänker nytt.

Vi är do-be consulting.