Diös

Med cirka 353 fastigheter, en uthyrningsbar yta om cirka 1 400 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till cirka 12 mdkr är Diös norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår marknad sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Diös Huvudkontor ligger i Östersund och Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Att jobba hos oss

Medarbetarna avgör vår framgång. I möten med hyresgäster och vår omvärld är det medarbetarna som är Diös. Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter är viktiga för oss. Vi befinner oss i ständig utveckling. Det betyder att vi ofta behöver tillskott av nya krafter så att vi kan fortsätta anta nya utmaningar.