Hvem er du?
Hvor passer du bedst?

Lad dine færdigheder og personlige egenskaber blive matchet med den stilling du søger og arbejdspladsens kultur. Så ser du, om jobbet er noget for dig. Og dy får samme chance som alle andre. Uanset hvordan du ser ud, hvor gammel du er eller andet, som ikke er vigtigt.

Sådan virker det

1

Fortæl, hvem du er

Vi matcher dig med et job, hvor du virkelig kan trives. Derfor skal du udfylde en personlighedstest. Hvordan er du som person? Hvordan tænker du? Hvad driver dig? Og hvordan vil du have det på jobbet? På samme måde beder vi arbejdsgiverne om at komme med oplysninger, som du derefter bliver matchet med.

Se hvor godt du passer ind

Dine oplysninger anvendes løbende. Så inden du søger næste job, ser du, hvordan jobbet matcher med lige præcis sådan en personlighed som din. Arbejdsgiveren vil se det samme match, når du har indsendt din ansøgning.

2
3

Hav fuld kontrol

Efter at din ansøgning er indsendt, kan du når som helst ændre eller fjerne oplysninger. Du kan også se om den rekrutteringsansvarlige har behandlet din ansøgning.

Jobovervågning

Hvis du udfylder din jobprofil, kan Happyr regelmæssigt sende jobtips til dig om jobs, som du matcher godt med.

4

Videnskaben bagved

Psykometriske tests

For at kunne matche individer og arbejdsgivere med stor nøjagtighed anvender Happyr blandt andet moderne psykometriske tests. Med disse tests kan vi dels måle individers motivation, attitude, personlighed og kultur, og dels arbejdsgiverens værdigrundlag og organisationskultur. Med disse målepunkter kan vi opretter profiler for individerne og organisationen. Med vores algoritmer matches de to typer profiler og ansættelsesegnede kandidater anbefales.

Validerede kravprofiler

For hele tiden at forbedre vores match metoder, validerer vi kontinuerligt alle vores kravprofiler. Valideringen sker ved hjælp af de data, som vi indsamler gennem anvendelsen af Happyr. Dette betyder, at alle der rekrutterer gennem Happyr sammen hjælper med at gøre match præcisionen større. Jo mere Happyr bruges, desto bedre bliver det.

Kan man stole på tests?

Psykometri er svært, og mange forsøger at skabe gode tests, men desværre lykkes det kun for få. Der findes organisationer, som undersøger og bedømmer tests. I Sverige har det tidligere STP (Stiftelsen for Tilpasset Psykologi) haft den rolle, men nu undersøger Det Norske Veritas (DNV-GL) tests i Sverige. For at en test kan blive certificeret, kræves blandt andet en høj validitet og reliabilitet. Happyr benytter altid tests, som man kan stole på.

Ordliste

  • Psykometri: en metode til måling/bedømmelse af tests, som påstår at måle psyken/personligheden.

  • Validitet: kan generelt siges at være, at man virkelig måler, det man vil måle. Ved arbejdspsykometrisk testning er det afgørende, at et testresultat har en høj korrelation med virkeligheden. Inden for psykometrisk testning beregnes resultater mellem 0, og 1, og en værdi på over 0,5 anses for at være høj.

  • Reliabilitet: udtrykker målingens nøjagtighed. For eksempel skal resultatet være det samme ved gentagne målinger og uafhængigt af, hvem der udfører testen. Eftersom personligheden er relativt stabil hos voksne, så bør en god personlighedstest give næsten identiske resultater over længere tid.