Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet finns sedan år 2011 och är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som  driver skrivarverkstäder för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden; områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat. Vi ger lärare nya, pedagogiska läromedel och fortbildningar i kreativa miljöer och arbetar för att fler elever ska lämna skolan med gymnasiebehörighet. Visionen är ett Sverige där alla är trygga i det skrivna ordet och har en förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. 

Idag driver Berättarministeriet skrivarverkstäder i Södertälje, Husby och Hagsätra. Hösten 2017 breddas verksamheten till att omfatta Göteborg.

Engagemang för barn, utbildning och demokratifrämjande arbete är gemensamt för oss alla som arbetar för Berättarministeriet. Vi har starka etiska riktlinjer som grundar sig i att vi inte definierar våra medarbetare, barnen i våra upptagningsområde, lärare, samarbetspartner eller andra utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är en startup med allt vad det innebär. För att passa hos oss bör man trivas i en entreprenöriell miljö och gilla att kavla upp ärmarna och köra! Omdöme, samarbetsförmåga och prestigelöshet är viktiga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Missa inte nästa lediga jobb på Berättarministeriet. Skapa en jobbevakning för att bli tipsad direkt när nästa lediga jobb dyker upp.

Skapa jobbevakning

Aktiva rekryteringar

Stockholms län

Drottninggatan 120, Stockholm

HR-generalist

Sök jobbet | 27 dagar kvar

Våra vanligaste jobb

Vissa jobb rekryterar vi till oftare än andra och du kan läsa mer om dem nedan. Skapa en jobbevakning om du vill bli tipsad via mail när vi publicerar nästa lediga jobb.

Samordnare (skrivarverkstad)

Programsamordnaren har det övergripande ansvaret för programverksamheten och klassbokningarna samt all nödvändig dokumentation gällande lärare. I rollen ingår att bevaka upptagningsområdet och kontinuerligt uppdatera statistik, områdesanalys samt bevaka aktuella evenemang och i samråd med kansliet besluta var Berättarministeriet bör synas eller delta.

Programsamordnaren ansvarar även för:

  • Att tillsammans med programansvarig utveckla Berättarministeriets programverksamhet.
  • Att det dagliga arbetet i skrivarverkstaden sker i enlighet med Berättarministeriets rutiner, program och policys.
  • Administration och ekonomiuppföljning.
  • Att skrivarverkstaden och butiken underhålls samt regelbundet inventeras.
  • Det dagliga arbetet i skrivarverkstaden – att möta barn och volontärer i våra skolprogram.
  • Svarsrutiner, bokningar, statistik samt kommunikation och information till lärare – såväl muntlig som skriftlig.

VI SÖKER DIG SOM

  • Brinner för pedagogik och barns utbildning.
  • Är värderingsdriven och vill skapa förändring.

  • Kan se och förstå vad lärare och elever behöver och utifrån det genomföra våra skolprogram och lärarutbildningar.

  • Gillar att arbeta i team och är självgående.

ARBETSTID mmTjänsten är en heltidstjänst med arbetstid måndag-fredag kl. 08.30-16.30 samt varannan lördag kl. 11.30 - 15.30. Den vecka man ska arbeta på lördagen arbetar man till kl. 12.00 på fredagen. En timme per dag utöver detta är avsatt för beredskap vid behov. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta vår program- och driftansvariga Reza Saleh på reza@berattarministeriet.se.

Att jobba hos oss

På Berättarministeriet finns idag 14 medarbetare som drivs av att tillsammans och med stort engagemang verka för ett mer demokratiskt, pluralistiskt och jämlikt Sverige. Vi är en ganska liten och entreprenöriell arbetsplats och vi arbetar som ett lag på kansliet och i verkstäderna.

För att passa hos oss bör man trivas i en arbetsgemenskap där man hjälps åt, med stort och smått, och där omdöme, samarbetsförmåga och prestigelöshet är viktiga egenskaper.

Engagemang för barn, utbildning och hur man stimulerar barns kreativitet är gemensamt för oss alla som arbetar för Berättarministeriet.

Välkommen med din ansökan!

Vill du jobba på Berättarministeriet?

Missa inte nästa lediga jobb på Berättarministeriet. Skapa en jobbevakning för att bli tipsad direkt när nästa lediga jobb dyker upp.

Skapa jobbevakning