Tim och sommarvikarie till LSSboende

Attendo 2 Linköping

Unknown match

We do not have enough data to match you with this job.

Hiring one employee
Continuous recruiting until needs are met
Share ad with a friend:

I Attendo Omsorg är vi över 3 000 medarbetare som arbetar inom individ- och familjeomsorg samt omsorg till personer med funktionsnedsättning i Sverige. Vi är en del av Attendo, Nordens ledande privata vård- och omsorgsföretag, som även har verksamhet inom äldreomsorg och sjukvård. Hos oss kommer du arbeta med vår vision Att stärka individen och alltid utgå från den enskildes behov och förutsättningar.

Attendos LSS Sparvsångvägen söker timvikarier och sommarvikarier

Vår verksamhetpå Sparvsångsvägen 10 i Linghem är en gruppbostad för fem personer med fysiska eller pyskiska funktionshinder utifrån Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten bedrivs på entreprenad av Attendo LSS AB på uppdrag av Linköpings kommun. I uppdraget ingår även vissa lättare hälso och sjukvårdsuppgifter som utförs efter delegering av sjuksköterska.

Målet är att stärka individen genom att ge boende i gruppbostad boendestöd och service i vardagen. Utgångspunkten är att brukaren ska kunna leva ett självständigt liv på egna villkor.

I uppdraget som stödbiträde alt stödassitent ingår att ge en trygg och god omvårdnad, en stimulerande fritid och stöd i det dagliga livet, ansvara för social dokumentation, att utifrån den enskilde, ev företrädare, övrigt nätverk, personal planera insatsen kring den enskilde. Varje boende skall utifrån sina behov och förutsättningar ges individuellt stöd för att kunna uppnå goda levnadsvillkor. I uppdraget ingår också praktiska arbetsuppgifter förekommande i ett hem, såsom matlagning och hushållsarbete.

Vi söker dig som har gymnasial alt eftergymnasial utbildning; t ex habiliteringspersonalutbildning, omvårdnad med inriktning mot funktionsnedsättning, Barn och fritid eller utbildning med pedagogisk inriktning, KY-utbildning;

Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning samt av omvårdnads-/habiliteringsarbete. En merit är kunskap och erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik. Vi vill att du talar och skriver god svenska samt önskar viss datavana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där vi ser att du har ett stort engagemang för att arbeta med männsikor samt är lösningsfokuserad.

Tjänstgöring dag, kväll, helg samt journatt.

Välkommen med din ansökan via mail! pernilla.forssblad@attendo.se

Job info

  • Continuous recruiting until needs are met