AlphaCE

Det här företaget är sprunget ur en passion - att alla människors ska ha ett arbete och en plats på arbetsmarknaden. Av erfarenhet vet vi att alla människor inte har samma förutsättningar, men också att coachande och utbildande insatser kan göra stor nytta och skapa mindre mirakel för den enskilde individen och dennes förutsättningar på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är hög. Många nya svenskar eller personer med funktionsnedsättning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Här vill och kan vi göra skillnad! Att ha ett arbete betyder så mycket. Ett arbete betyder ekonomisk frihet. En frihet som gör att man kan betala sina räkningar och göra egna val i vardagen. Ett arbete kan också betyda mycket för ens självbild och självförtroende. Ett arbete betyder ett socialt sammanhang och att få delta i en gemenskap. Därför är vi så engagerade i vår strävan att alla människor ska ha en plats på arbetsmarknaden. Vår vision är: Alla människor har en plats på arbetsmarknaden!

Att jobba hos oss

Vi gillar att göra nytta

Vi som arbetar på AlphaCE är ett ambitiöst och glatt gäng som vill göra nytta. Varje dag möter vi nya människor och livsöden. Vår erfarenhet är att det går att göra skillnad.

Våra medarbetare representerar mångfald. Bland oss som arbetar på AlphaCE talas över 30 språk. Vår yngsta medarbetare är 19 år och den äldsta är 78 år. Nästan 50 % av våra medarbetare har sitt ursprung i ett annat land än Sverige. Det berikar!