2-Con AB

Med bred kunskap, kompetent personal och en mekanisk verkstad - täcker vi upp det mesta behovet av entreprenörer hos kunden. Livsmedelsbranschen är vår största kundkategori, med producenter inom dryckes- charkuteri och konfektyrprodukter. Vi kan fungera som en tillfällig eller kontinuerlig resurs. Våra mekaniker, svetsare, montörer och elektriker kan vara snabbt på plats och hjälpa kunder med kompetent bemanning inom produktion, underhåll, service, om- och tillbyggnad av maskiner och anläggningar. Våra mekaniker utför service och effektiviseringar på produktionslinjer i drift. Vi gör förbättringar som höjer produktionen och genom att bara finnas på plats när vi behövs blir vi en kostnadseffektiv lösning för våra uppdragsgivare. Vi erbjuder även driftstekniker/elektriker till produktionslinjen.

Att jobba hos oss

Vi är ett litet team med stor erfarenhet och stolthet i våra leveranser. Det innebär att alla har sina viktiga roller och att vi jobbar mycket tillsammans. Vår mission att hjälpa våra kunder med förbättringar och ökad lönsamhet gör att vi har högt till tak och söker hela tiden nya innovativa lösningar.